Extra diploma’s:
  • Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht van het eerste kanton Turnhout
  • Curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen en Turnhout
  • Bewindvoerder
Specialisaties:
  • Bereikbaar
  • Ervaren
  • Proactief