Het kantoor heeft een zeer uitgebreide expertise in alles wat betrekking heeft tot het economisch handeldrijven. Dit veruitwendigt zich in het begeleiden en adviseren van eenmanszaken en vennootschappen die succesvol zijn in het ondernemen.


Jammer genoeg kunnen deze eenmanszaken en vennootschappen ook wel eens belanden in moeilijk vaarwater waardoor er dringende ingrepen nodig zijn om te trachten de continuïteit van de economische activiteit te garanderen. De wetgever heeft hiervoor in eerste instantie de Gerechtelijke Reorganisatie tot stand gebracht.  Hierdoor kunnen minnelijke of collectieve akkoorden uitgewerkt worden met de schuldeisers  en kan er eventueel zelfs een geheel of een gedeelte van de activiteit worden overgedragen.

Gelet op de enorme impact zowel voor de cliënt als voor de schuldeisers worden deze procedures vanaf het begin begeleid door ons team. Hierbij wordt alles zeer stipt opgevolgd en wordt er steeds bijstand verleend met betrekking tot alle moeilijkheden waarmede de cliënt geconfronteerd wordt of kan worden. Dit alles vergt een persoonlijke aanpak waarbij de cliënt één aanspreekpunt krijgt en waarbij er een nauwe samenwerking tot stand gebracht wordt tussen de dossierbeheerder, de cliënt en diens accountant.


Jammer genoeg kan het ook wel eens grondig misgaan bij het ondernemen. Het kantoor heeft daarom ook in de loop der jaren een zeer ruime ervaring opgebouwd in alles wat te maken heeft met een faillissement van de eenmanszaak of de vennootschap. Zowel Mr. Tom Robeyns als Mr. Rudi Van Gompel zijn reeds jaren actief als curator bij de Ondernemingsrechtbank en zij worden ook regelmatig aangesteld als gerechtsmandataris en vereffenaar.

Hierdoor zijn zij vanzelfsprekend perfect op de hoogte van alle aspecten van een faillissementsafhandeling zodat zij ook de cliënten kunnen bijstaan in de aangifte van de staking van betaling en de afhandeling van een faillissement. Ook hierbij wordt vastgehouden aan een zeer persoonlijke aanpak waarbij de cliënt een vast aanspreekpunt bekomt.