Extra diploma’s:
  • Schuldbemiddelaar
  • Erkend bemiddelaar in familiezaken
  • Plaatsvervangend rechter Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen
Specialisaties:
  • Gedreven
  • Empathisch
  • Kritisch