Het personen- en familierecht omvat immers verschillende materies zoals echtscheidingen, procedures inzake wettelijke of feitelijke samenwoning, procedures inzake afstamming en adoptie, allerlei soorten vereffeningen en verdelingen, erfenissen, etc.  

Daarnaast is het familierecht vaak verbonden met andere rechtstakken zoals het vennootschapsrecht, het strafrecht, etc. Ons kantoor kan u eveneens adviseren in die rechtstakken waardoor wij uw dossier in zijn globaliteit kunnen behandelen en u een volledig advies kunnen geven.Aangezien het familierecht zich toespitst op uw privéleven zullen wij in eerste instantie steeds trachten om te bemiddelen en een akkoord te bereiken. Enkel indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal er een procedure voor de rechtbank worden opgestart. Dit gebeurt steeds in onderling overleg met u als cliënt. Uw persoonlijk belang staat altijd centraal voor de behandeling van uw dossier.

Ons kantoor kan u ook pro deo bijstaan als u daarvoor in aanmerking komt.