1. Particuliere houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een particuliere houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding, maar niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de identiteit mee te delen van de effectieve bestuurder. Indien dit hij dit niet doet, riskeert hij een gevangenisstraf tot 2 jaar en een geldboete tot 4.000 euro.

Het niet meedelen van de bestuurder wordt voortaan strafbaar gesteld op basis van het nieuwe, tweede lid van artikel 29ter van de Wegverkeerswet.

Tot voor kort was het meedelen van de zogenaamde ‘onbekende bestuurder’ niet verplicht voor particuliere houders van kentekenplaten. Deze strenge maatregel moet zorgen voor een efficiëntere bestraffing van verkeersovertreders.

Voortaan zal de houder effectief moeten bewijzen dat hij niet de houder was. Indien hij er in slaagt om te bewijzen dat hij niet de bestuurder was, is hij verplicht om de echte identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. Dit geldt behalve in geval van diefstal, fraude of overmacht.

De particuliere houder wordt dus verondersteld zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Indien hij dit niet doet, kunnen er zware sancties volgen. Dit gaat van een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 4.000 euro (of één van beiden). Daarnaast kan er een rijverbod worden uitgesproken voor minstens 8 dagen en maximaal 5 jaar of levenslang. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen de 3 jaar.

2. Strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs

Er wordt voorzien in strengere straffen voor vluchtmisdrijf en rijden zonder rijbewijs. In de wetswijziging is er vooral bijzondere aandacht voor een strengere aanpak van recidivisten.

Vluchtmisdrijf

Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen:

  • Ongevallen met alleen stoffelijke schade: gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van die straffen).
  • Ongevallen met lichamelijk letsel: gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar en een geldboete van 400 tot 4.500 euro (of één van die straffen) en met een rijverbod en voor een duur van ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of levenslang.
  • Ongevallen met dodelijke afloop: een gevangenisstraf 15 dagen tot 4 jaar en een geldboete van 400 tot 5.000 euro (of één van straffen) en met een rijverbod voor een duur van ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of levenslang.
  • Recidive: nieuw vluchtmisdrijf binnen de 3 jaar:
    • een gevangenisstraf van 4 jaar en een geldboete van 400 tot 5.000 euro (of één van die straffen) bij een nieuw vluchtmisdrijf met stoffelijke schade
    • een gevangenisstraf van een maand tot 8 jaar en een geldboete van 800 tot 1.00 euro (of één van die straffen) bij een nieuw vluchtmisdrijf met lichamelijke schade of dodelijke afloop.

Rijden zonder rijbewijs

Wie betrapt worden op het rijden zonder rijbewijs of een gelijkaardig geval, riskeert voortaan niet enkel een geldboete 200 tot 2.000 euro maar ook een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar. Bij herhaling binnen de 3 jaar worden de straffen verdubbeld.

3. Verplicht alcoholslot

Ter aanvulling van ons vorige artikel betreffende het alcoholslot, hieronder de situatie zoals ze eruit zal zien vanaf 1 juli 2018:

Bij lichte alcoholintoxicatie vanaf 0,8 promille, zal de rechter nog steeds kunnen kiezen of hij al dan niet een alcoholslot oplegt. Vanaf 1,8 promille is de rechter in principe verplicht om altijd een alcoholslot op te leggen, tenzij hij meent dat dit geen adequate bestraffing inhoudt. Deze afwijkende beslissing zal altijd grondig moeten worden gemotiveerd.

Gelet op de hoge kost van het alcoholslot, wordt er nog steeds wettelijk voorzien dat de opgelegde geldboete kan worden verminderd met de kosten van het alcoholslot.

Zowel bij lichte alcoholintoxicatie als bij zware intoxicatie kan de rechter het alcoholslot uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën. Deze maatregel dient in eerste instantie ter bescherming van professionele bestuurder. Denk aan een professionele vrachtwagenchauffeur, buschauffeur,…

Opgelet! In geval van recidive zal de rechter niet kunnen afwijken van het alcoholslot als verplichte sanctie. Bestuurders die binnen de 3 jaar opnieuw veroordeeld worden, krijgen hoe dan ook een alcoholslot vanaf het moment dat er een alcoholintoxicatie wordt vastgesteld van 1,2 promille of meer. Daarbovenop moet de rechter vanaf 1 juli 2018 ook altijd de 4 proeven en een rijverbod van minstens 3 maanden opleggen.