Ontslag, negatieve evaluatie, degradatie?

Is een ontslag, negatieve evaluatie of degradatie juridisch correct verlopen? Hebt u recht op een hogere schadevergoeding dan wat wordt aangeboden? Wij volgen de volledige de juridische afhandeling van uw ontslag op en behartigen uw belangen.

Rechtmatige concurrentie?

Na een ontslag of vertrek ontstaan er geregeld conflicten over (on)eerlijke concurrentie en leiden juridische geschillen over een al dan niet geldend concurrentiebeding tot een complex juridisch kluwen. Wij zorgen voor de meest gunstige uitkomst.

Sociaal strafrechtelijke inbreuken

Bracht de sociale inspectie een bezoek aan uw onderneming en hebt u nood aan juridische bijstand? Werd er zwartwerk vastgesteld en riskeert u een administratieve geldboete of strafrechtelijke vervolging? Dankzij onze uitgebreide kennis van de sociale wetgeving kiest u met Anturlex voor de beste verdediging.

Handelsvertegenwoordiging

Op welke manier regelt u de samenwerking met uw commerciële vertegenwoordigers? Komen zij in dienst als werknemer of werkt u met zelfstandige handelsagenten? Wij zorgen er alvast voor dat juridisch de puntjes op de i staan.

Opstellen van arbeidscontracten en overeenkomsten zelfstandigen

Met correct opgestelde en volledige arbeidscontracten en overeenkomsten voor zelfstandige samenwerking vermijdt u eventuele latere conflicten of geschillen. Wij zorgen dat alle nodige modaliteiten op de juiste manier in de overeenkomsten vermeld staan, zodat u bijvoorbeeld geen risico loopt op een herkwalificatie naar schijnzelfstandigheid. 

Sociaalzekerheidsrecht werknemerszijde

Kunt u als werkgever gebruikmaken van een doelgroepvermindering (eerste werknemer, oudere werknemers,…), maar ontstaat hierover discussie met de overheidsinstanties? Hebt u een geschil met de RSZ over het al dan niet privaat gebruik van bedrijfswagens? Anturlex bestudeert uw dossier en verdedigt uw belangen bij de betrokken overheid.

Buitenlandse tewerkstelling

Hebt u als expat juridische vragen omtrent uw statuut, rechten en plichten? Wilt u als werkgever in België buitenlandse arbeidskrachten tewerkstellen en moet u arbeidskaarten aanvragen? Voor al deze juridische vragen omtrent buitenlandse tewerkstelling kan u bij ons terecht.

Loonoptimalisatie

Zoekt u naar alternatieve manieren om uw werknemers fiscaalvriendelijk te verlonen? Wij onderzoeken de mogelijkheden naar loonoptimalisatie zodat uw werknemers een maximale nettovergoeding ontvangen.