Vakgebieden

We zijn actief in volgende domeinen:

 • Algemeen handelsrecht
  • Invordering en betwisting van facturen
  • Handelscontracten
  • Faillissementen, gerechtelijke reorganisatie, voorlopig bewind, sekwester, handelsonderzoeken
 • Distributierecht
  • Handelsagentuur
  • Concessies
  • Commissies
 • Vennootschapsrecht
  • Opstellen van vennootschapsdocumenten
  • Geschillen binnen vennootschappen en tussen vennoten
  • Overname en fusies
 • Aannemingsrecht
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Privaatrechtelijk bouwrecht
 • Zakenrecht en contracten
  • Handelshuur, woninghuur, andere huurovereenkomsten
  • Erfpacht en opstal
  • Erfdienstbaarheden
  • Vruchtgebruik
  • Mede-eigendom
  • Contracten met betrekking tot verkoop van onroerende goederen
 • Arbeidsrecht
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
  • Betwistingen in verband met arbeidsovereenkomsten en de beëindiging ervan
 • Economisch en sociaal strafrecht
  • Faillissementsmisdrijven
  • Misbruik van vennootschapsgoederen
  • Sociaal handhavingsrecht (o.m. bijstand bij controles)
 • Internationaal recht
  • Internationaal privaatrecht
  • Internationale tewerkstelling
  • Procedures tegen buitenlandse partijen in binnen- of buitenland
 • Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht
  • Materiële en lichamelijke schade bij ongevallen
  • Strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank ingeval van overdreven snelheid, dronkenschap, ...
  • ...
 • Personen- en Familierecht
  • Echtelijke moeilijkheden- echtscheidingen
  • Erfrecht - testamenten - nalatenschappen