De elektrische fiets: nieuwigheden

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over de elektrische fiets en wat met aansprakelijkheid en verzekering.

Intussen wordt door de wetgever meer duidelijkheid gebracht. Een speed pedelec – een elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/uur – is geen fiets meer, maar een bromfiets en krijgt een eigen plaats in de Wegcode.

Vanaf 1 oktober is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten tevens een helm dragen én over een rijbewijs beschikken. Deze wijzigingen werden ingevoerd bij KB van 21 juli 2016 en een MB van 28 juli 2016 (B.S. 9 september 2016).

More info

Kilometerheffing voor vrachtwagens

U zal al wel gehoord hebben over de kilometerheffing voor vrachtwagens, maar wat houdt dit nu juist in voor u? Wordt België een tolland?

Sedert 1 april 2016 dienen alle eigenaars van vrachtwagens kilometerheffing te betalen voor het gebruik van autosnelwegen en ja, zelfs voor bepaalde gewest- en gemeentewegen in België. Gedaan met het Eurovignet dus.

Het uitgangspunt is eenvoudig: een gelijke bijdrage van alle vrachtwagenchauffeurs -ook buitenlandse- aan het wegennet. De kilometerheffing past bovendien perfect in het kader van het bijdragen tot de verbetering van het milieu. Het is immers de bedoeling dat bedrijven efficiënter en bijgevolg milieubewuster zullen omspringen met het inzetten van hun vrachtwagens.

More info

De elektrische fiets: wat met aansprakelijkheid en verzekering?

De elektrische fiets is aan een flinke opmars bezig. Zij kent succes bij een breed publiek.

Een elektrische fiets is een rijwiel met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor die een vermogen van maximaal 0,25 Kw ontwikkelt. Als de bestuurder stopt met trappen of als een snelheid van 25 km/u wordt bereikt, houdt de ondersteuning op. (art. 2.15 K.B. 1 december 1975)

De elektrische fiets wordt aldus als een rijwiel beschouwd omdat er altijd een trapbeweging nodig is om vooruit te geraken. Dit houdt in dat een dergelijke elektrische fiets als een gewone fiets dient beschouwd te worden en dat de bepalingen van het verkeersreglement dienen gerespecteerd te worden.

More info