Een alcoholslot bij alcohol in het verkeer: een interessant alternatief?

Rechters hebben vandaag de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen aan bestuurders met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling. Het lijkt echter dat rechters de dag van vandaag niet erg geneigd zijn om dit vaak op te leggen.

De regering heeft daarom beslist om de verkeerswetgeving op dit punt te wijzigen. Zo zou het alcoholslot verplicht worden voor bestuurders die veel te diep in het glas hebben gekeken, dronken een ongeval hebben veroorzaakt of recidiveren. Een alcoholslot wordt verplicht voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplichting reeds voor meer dan 1,2 g/l.

De rechter beperkt in dit geval de geldigheid van het rijbewijs tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot. Het alcoholslot wordt geïnstalleerd bij een erkend centrum. Het alcoholslot zelf is een klein toestel in uw voertuig dat verbonden wordt met de startmotor. De bestuurder moet steeds een negatieve blaastest af te leggen voor het voertuig kan starten. Een negatieve blaastest betekent in dit geval dat de hoeveelheid alcohol in de adem kleiner is dan 0,09 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht of minder dan 0,2 promille. Alles wat u doet, wordt dan bewaard in het geheugen van het toestel.

More info

Bouwpromotie en publiciteit

In de praktijk wordt vastgesteld dat diverse actoren zich begeven op de markt van de bouwpromotie. Het betreft zowel professionelen als particulieren die beschikken over projectgronden in de dorpen en steden waarbij de besturen oog hebben voor het maximaal invullen van de bebouwbare oppervlakten zodat een maximaal aantal van wooneenheden kan bekomen worden.

Hierbij mag echter niet vergeten worden dat bouwpromotie vrij strikt geregeld is en de aansprakelijkheid van de bouwpromotor ruimer is dan deze van de aannemer. De bouwpromotor verbindt zich namelijk opzichtens de koper tot het organiseren van het concept én het effectief leveren van het concept.

De verwachtingen van de koper zijn dan ook meestal hooggespannen, mede gelet op de aard van investering die ermee gepaard gaat en de vaststelling dat de kopers steeds meer aandacht schenken aan kleinere woonvormen die hoog kwalitatief en energiezuinig afgewerkt zijn.

De bouwpromotor zal het bewijs dienen te leveren dat hij het resultaat, dat hij vooropgesteld had naar concept en afwerking toe, geleverd heeft.

Vandaar is het belangrijk dat van bij aanvang van het project de verwachtingen die de kopers mogen hebben waarheidsgetrouw worden bekendgemaakt.

More info

KMO-portefeuille

Anturlex advocaten werd geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor advies in het kader van de KMO – portefeuille.

De kmo-portefeuille is een steunmaatregel waardoor ondernemers een financiële tegemoetkoming kunnen bekomen bij hun aankoop van opleiding en advies.

Een advies is gericht op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het advies kan de volgende vormen aannemen:

  1. a) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie;
  2. b) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
More info