Bouwpromotie en publiciteit

by Advot
Hits: 1049

In de praktijk wordt vastgesteld dat diverse actoren zich begeven op de markt van de bouwpromotie. Het betreft zowel professionelen als particulieren die beschikken over projectgronden in de dorpen en steden waarbij de besturen oog hebben voor het maximaal invullen van de bebouwbare oppervlakten zodat een maximaal aantal van wooneenheden kan bekomen worden.

Hierbij mag echter niet vergeten worden dat bouwpromotie vrij strikt geregeld is en de aansprakelijkheid van de bouwpromotor ruimer is dan deze van de aannemer. De bouwpromotor verbindt zich namelijk opzichtens de koper tot het organiseren van het concept én het effectief leveren van het concept.

De verwachtingen van de koper zijn dan ook meestal hooggespannen, mede gelet op de aard van investering die ermee gepaard gaat en de vaststelling dat de kopers steeds meer aandacht schenken aan kleinere woonvormen die hoog kwalitatief en energiezuinig afgewerkt zijn.

De bouwpromotor zal het bewijs dienen te leveren dat hij het resultaat, dat hij vooropgesteld had naar concept en afwerking toe, geleverd heeft.

Vandaar is het belangrijk dat van bij aanvang van het project de verwachtingen die de kopers mogen hebben waarheidsgetrouw worden bekendgemaakt.

More info