De (pre)procedurele bevoegdheden van de syndicus bij ongehoorzame mede-eigenaars / huurders

by Advot
Hits: 3258

Het optreden van een orkest in een flat, nachtelijke dans en muziek, storend en agressief gedrag van een huurder zijn één van de velen zaken waarmee de syndicus dagdagelijks geconfronteerd wordt.

Kenmerkend voor de toepassing van het gemeenrechtelijk burenrecht bij flatgebouwen is dat de mede-eigenaar slechts mag worden aangesproken in geval van overlast d.i. bovenmatige hinder.

Indien de mede-eigenaar echter het reglement van mede-eigendom schendt, kan hij gesanctioneerd worden zonder dat er overlast vereist is.

Een syndicus moet dan ook ingrijpen bij een overtreding van het reglement van mede-eigendom en/of orde.

Wanneer een syndicus in actie wil komen, moet hij uiteraard wel beredeneerd te werk gaan.

More info