GDPR: dataverzameling in één legaal kader

by Advot
Hits: 579

GDPR. U heeft er vermoedelijk al van gehoord, maar waar staat het voor? GDPR ofwel General Data Protection Regulation (of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), is de nieuwe wetgeving aangaande het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

De wetgeving bestaat uit twee delen: enerzijds de Regulation, die van toepassing is op de bedrijfswereld, en anderzijds de Directive, voor overheidsdiensten zoals politie en justitie.

Hieronder zullen we ingaan op het belang voor u als firma.

U moet immers vanaf mei 2018 als bedrijf kunnen aantonen welke persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s…) u verzamelt en hoe u deze data gebruikt en beveiligt.

Wat zijn de krachtlijnen van deze Verordening en vooral wat betekent dit voor uw bedrijf?

  1. -Transparantie: het is van belang dat bedrijven transparant zijn in hun gegevensverzameling en in de verwerking hiervan ten opzichte van de burger.
  2. -Data-overdracht: het de bedoeling dat gegevens eenvoudig kunnen overgedragen worden van de ene dienstverlener naar de andere (bv. om van energieleverancier te wisselen), waarbij de betrokkene dus het recht heeft persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én elektronische vorm te verkrijgen.
  3. -Recht om vergeten te worden: data moet ook kunnen verdwijnen en de burger heeft hier recht op.
  4. -Meldplicht bij datalekken: bedrijven moeten datalekken verplicht melden binnen de 72 uur, tenzij er aangetoond kan worden dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

In die zin zal u meer en meer vacatures zien verschijnen voor een Data protection officer, zijnde een persoon binnen het bedrijf die de werking van de GDPR binnen een bedrijf zal nakijken/ evalueren/ handhaven.

Het grote voordeel van dit nieuwe legale kader is uiteraard de eenduidigheid. Er is één heersende wetgeving (en geen kluwen aan wetten) waaraan bedrijven zich zullen moeten houden.

Indien u hierover vragen heeft, laat het dan zeker niet na ons hierover te contacteren.