Opgelet met ontslag van werknemer die progressief het werk mag hervatten tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid

by Advot
Hits: 629

Feiten

In een zaak die in februari 2018 door het Arbeidshof van Brussel werd behandeld, kon een winkelverkoopster het werk progressief hervatten in een periode dat zij volledig arbeidsongeschikt was wegens kanker.

De werkneemster contacteerde hiertoe de winkelverantwoordelijke om de progressieve werkhervatting te bespreken. De werkgever reageerde door de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een opzeggingsvergoeding te betalen. De reden voor ontslag was: “gebrek aan geschikt werk voor deze werknemer”. De werkgever stelde dat inmiddels een nieuwe verkoopster was aangeworven en het takenpakket was uitgebreid waardoor een bijkomende opleiding nodig was.

Vordering

De werkneemster vorderde een schadevergoeding wegens discriminatie op grond van handicap of op grond van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand en ondergeschikt een schadevergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag.

Beslissing

Het Arbeidshof oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een handicap, aangezien de werkneemster na een lange periode van volledige arbeidsongeschiktheid nog zeker een jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt zou zijn en zij gedurende die periode slechts beperkt het werk kon hervatten. Daaruit besloot het Hof tot een langdurige aandoening die de werkneemster belet om volledig en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen.

De werkgever had de werkneemster bovendien niet geïnformeerd over het recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer voorafgaand aan de werkhervatting. Door deze schending van de welzijnswet en het feit dat de werkgever noch de werkneemster, noch de winkelverantwoordelijke had gehoord, veegde het Hof de redenering van de werkgever van tafel waarbij hij stelde niet te weten van de verdere arbeidsongeschiktheid en van de vraag tot progressieve werkhervatting.

Het hof vervolgde dat er redelijke aanpassingen mogelijk waren die geen onredelijke belasting vormden:

  1. • De werkgever beschikte over verschillende winkelvestigingen en toonde niet aan dat er daar geen aangepast werk mogelijk was.
  2. • Wijzigingen in de werking van de onderneming komen frequent voor en mogen geen drempel vormen voor werkhervatting. Een opleiding kon hieraan perfect verhelpen.
  3. • De winstgevendheid van de onderneming in de bewuste periode bevestigde dat er geen economische noodzaak tot ontslag voorhanden was en dat de aanpassingen geen onredelijke belasting vormden.

De werkgever werd veroordeeld tot de forfaitaire schadevergoeding van zes maanden loon.

Conclusie

Een werkgever dient voldoende aanpassingen aan het werk en de werkpost te overwegen indien een werknemer het werk progressief wilt hervatten, zeker in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of handicap.